Kateqoriyalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELARUSİYANIN MİNSK ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLƏN eİFL.net BAŞ MƏCLİSİN SEMİNARI

30/06/2011

Baş Məclisin seminarı hər il keçirilir. Seminarın məqsədi üzv ölkələrin nümayəndələri, təcrübəli ekspertlər və dünyada aparıcı nəşriyyat rəsmiləri ilə təcrübə və bilik mübadiləsi etmək, elektron informasiyanın paylaşdırılmasının üsul və yenilikləri ilə tanış olmaqdan ibarətdir.

 

Görüşdə aparıcı nəşriyyatlardan – EBSCO, OECD, Sage, Wiley-Blackwell, JSTOR, IOP, Cambridge və digər nəşriyyat rəsmiləri ilə görüşlər keçirilmiş və çoxlu sayda elektron jurnallardan və kitablardan müqavilələr əsasında açıq istifadə edilməsi razılaşdırılmışdır.

Bookmark and Share