Kateqoriyalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 iyun 2011 –ci il Bakı Dövlət Universitetində BETİ-nin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda elmə Tomson Reyters Agentliyi tərəfindən baxış” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.

01/06/2011

Tədbiri BDU-nun rektoru akad.A.Məhərrəmov açaraq Tomson Reyter Agentliyinin nümayəndələrinin və tədbir iştirakçılarını salamladı və  BDU-nun alimlərinin Tomson Reyterə daxil olan indeksləşən jurnallarda nəşr olunan elmi əsərlərinin respublika üçün əhəmiyyətini qeyd etdi.

Tomson Reyterin Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə ölkə meneceri David Horki və Mikro Bilgi A.S-in satış meneceri Metin Tunc “Tomson Reyter Agentliyi haqqında və yeni “Web of    Knowledge” və onun xüsusyyətləri haqda təqdimatla çıxış edərək dinləyicilərin suallarını cavablandırdılar. Müzakirələrdə Tomson Reyter bazasına əsaslanaraq Azərbaycanda elmin inkişafı, Azərbaycan elminin beynəlxalq səviyyədə gücləndirilməsi yolları önə çıxarıldı.


How Web of Knowledge Can Help Azerbaijani Research, It’s Visibility and Influence

 

Сопоставительный анализ стран Центральной Азии на основе данных из Web of Science

 

Каким образом Web of Knowledge сможет помочьисследованиюинауке Азербайджанa, иxвидимости и эффективности

Bookmark and Share